CATEGORIA SMAIL – TESSUTO trama fine

CREAM 9104

SAND 3906

YELLOW 9848

ORANGE 9255

TABASCO 9532

FUCHSIA 9820

NAVY 3920

TURKIS 9329

LIME 9053

DOVE 9120

BROWN 9912

SILVER 9802

GREY 9403

ANTHRACITE 9000

BLACK 9303